Конзулат - Цара Душана 58/601 - Душанов Базар 6. и 7. спрат

Конзулат  VIP - Цара Душана 58/106 - Душанов Базар 1. спрат

Конзулат ТЦЖ  - Барска ББ (Иза НКЦа, бивши Трим Кабинет)

.